Allmänna villkor för bokning av parkering hos Psidan.se

Definitioner

Vi: Psidan.se - Parkeringssystem Sverige AB, 559188-2609, 45238 Strömstad

Kunden: Den person/företag som anges som kund i bokningsdialogen.

Avtalsparter: Vid genomförd betalning av produkterna ingås ett avtal mellan Kunden och Psidan.se.

Priser

Aktuella priser redovisas på hemsidan i bokningsdialogen. Om inget annat anges är samtliga priser i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Priserna gäller endast vid förhandsbokning av parkeringsplats genom bokningsdialogen.

Betalning

Betalning sker elektroniskt i samband med att bokningen genomförs.

Godkänd betalning är en förutsättning för en giltig bokning.

Avgifter om man inte lämnar platsen i tid

Avgift vid nyttjande längre än betald parkeringstid:

Engångsavgift: 800kr.
Därefter: 400 kr för varje påbörjat obetalt dygn.

Kunden godkänner att Psidan.se automatiskt drar denna avgift från erlagt betalkort.

Villkor för nyttjande

Kunden har rätt att nyttja en parkeringsplats inom angivet område under angiven tidsperiod. Vi garanterar platstillgång under Kundens parkeringstid.

Fordonets registreringsnummer överensstämma med det registreringsnummer som har angetts i bokningen. Registreringsnummer går inte att ändra i efterhand.

Uppställt fordon får inte vara belagt med körförbud. Skulle så vara fallet, kommer fordonet anses vara övergivet och anmälas till kommunen för fordonsflytt.

Kortbetalning

Vi accepterar kortbetalning med VISA och Mastercard samt Swish. När ordern läggs debiteras kortet. Betalning hanteras av vår betalningspartner Bambora för att garantera snabb och säker betalning.

Ångerrätt

En order via Psidan.se är bindande och när din bokning är fullföljd går köpet inte att ångra.

Avbokning

Bokad parkering återbetalas inte och kunden debiteras för bokad tid oavsett om parkeringen används eller inte. Observera att ingen återbetalning sker vid outnyttjad parkeringstid.

Skador på Fordon

Vi tar inte ansvar för eventuella skador som uppkommer på bilen under parkeringstiden.

Överlåtelse

Bokad parkering får inte överlåtas eller upplåtas vidare utan vårat medgivande.

Uppsägning
Vi har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden bryter mot vad som föreskrivits i Produktinformationen eller dessa Allmänna villkor. Vi har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande vid bristande betalning.

Vid uppsägning i anledning av Kundens avtalsbrott sker ingen återbetalning av bokad ännu ej utnyttjad parkeringstid.

Force Majeure

Force majeure såsom krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat, varöver Psidan.se och Kunden inte råder, fritager parterna såväl från skyldigheter som följer av detta avtal, i den mån de inte kan fullgöras utan oskäligt höga kostnader, som från skyldighet att erlägga skadestånd.

Ansvar
Vi frisäger sig oss från allt ansvar för person- och sakskada som kan drabba Kunden genom skadegörelse, stöld, olyckor och dylikt.

Kontakt

Vid frågor angående bokning, parkeringsprodukten eller fakturering kontakta Psidan.se. Kontaktuppgifter finner du på hemsidan.

Psidan.se drivs av:
Parkeringssystem Sverige AB
(559188-2609)
45238 Strömstad
Sverige
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se