Generelle vilkår for bestilling av parkering på Psidan.se

Definisjoner

Psidan.se : Parkeringssystem Sverige AB, 559188-2609, 45238 Strömstad

Kunde: Personen / firmaet som er oppført som kunde i bookingdialogen.

Kontraherende parter: Ved fullføring av betalingen av produktene inngås en avtale mellom Kunden og Psidan.se.

Priser

Gjeldende priser er rapportert på nettsiden i bestillingsdialogen. Med mindre annet er oppgitt, er alle priser i SEK inkludert svensk MVA. Prisene gjelder bare før parkeringsplassen gjennom bestillingsdialogen.

Betaling

Betaling skjer elektronisk ved bestilling.

Akseptert betaling er en forutsetning for en gyldig bestilling.

Gebyrer hvis du ikke forlater plassen på tid

Avgift for bruk lenger enn betalt parkeringstid:

Engangsavgift: 800kr.
Deretter 400 krfor hver påbegynt ubetalte dag.

Kunde godtar at Psidan.se automatisk trekker denne avgiften fra betalt bankkort.

Vilkår for bruk

Kunde har rett til å bruke parkeringsplass innenfor det angitte området for den angitte tidsperioden. Psidan.se garanterer tilgjengeligheten på det angitte området under kundens parkerings tid.

Kjøretøy registreringsnummer tilsvarer registreringsnummeret som er oppgitt i bestillingen. Registreringsnummer kan ikke endres etterpå.

Kjøretøyer kan ikke være underlagt med et kjøreforbud. Skulle dette være sån så, anses kjøretøyet for forlatt og varslet til kommunen for flytting.

Avbestilling
Reservert parkering vil ikke bli refundert og kunden belastes for den bestilte tiden om parkeringsplassen er brukt eller ikke. Vær oppmerksom på at ingen refusjon vil bli gjort på ubrukt parkerings tid.

Skader på kjøretøy

Psidan.se er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på bilen under parkeringstiden.

Overdragelse

Reservert parkering kan ikke overføres eller leaset på uten vårt samtykke.

Annulering
Psidan.se har rett til å si opp avtalen om øyeblikkelig oppsigelse dersom Kunden bryter med bestemmelsene i disse generelle vilkårene. Psidan.se har også rett til å si opp avtalen om umiddelbar oppsigelse ved manglende betaling.

Ved oppsigelse på grunn av Kundens brudd på kontrakt, vil ingen refundering ske av ubrukt parkerings tid.

Force Majeure

Force majeure som krig, opprør, blokkering, brann, eksplosjon eller på annen måte, som Psidan.se og Kunden kan påvirke, fritar partene fra forpliktelser som følger av denne avtalen så langt de ikke kan utføres uten urimelig høye kostnader, fra ansvar for å betale erstatning.

Ansvar
Psidan.se er ikke ansvarlig for personskade og skade på eiendom som kan påvirke Kunden gjennom skade, tyveri, ulykker og lignende.

Kontakt

For spørsmål vedrørende booking, parkering eller fakturering kontakt Psidan.se. Kontakt informasjon kan finnes på Psidan.se

Psidan.se drivs av:
Parkeringssystem Sverige AB
(559188-2609)
45238 Strömstad
Sverige
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se