Digitalisera parkeringsmarknaden

Nya besöksparkeringar, bättre miljö och bättre service med hjälp av digitalisering.

Resursutnyttjande och tillgänglighet

Idag står många parkeringar tomma, samtidigt som det är brist på parkeringar på andra håll. Genom att använda dåligt utnyttjade parkeringsplatser och elektroniskt styra besökarna till de mest lämpade parkeringsytorna i kommunen kan man öka beläggningen på befintliga parkeringar och samtidigt stärka servicen för besökarna. Som exempel kan man elektroniskt erbjuda bokningsbara långtidsparkeringar utanför stadskärnan, för att på så vis minska risken att centrumparkeringarna används till detta ändamål. Dessutom blir det enklare för kunden, som slipper köra omvägar för att leta efter lediga parkeringar.

Stora vinster

 • Nya parkeringar till ingen eller väldigt liten kostnad.
  Istället för att bygga nya parkeringshus, optimera nyttjandet. Det innebär högre intäkter på befintliga parkeringar.
 • Mindre trafik i centrum.
  Personer som förbokat sin parkering kan köra raka vägen till sin bokade plats via GPS-navigering, detta skapar både trygghet och tidsvinst för besökaren. En stor del av trafiken i stadskärnan består av folk som letar efter parkering, vilket undviks om man elektroniskt styr trafiken till önskade ytor.
 • Bättre stadsmiljö
  Mindre trafik i centrum ger ett trevligare centrum med mindre buller och avgaser.
 • Spara pengar på avskaffning av p-automater
  Platserna bokas online och betalas med kort eller swish. Parkeringsautomater är inte nödvändiga för dessa parkeringar vilket sparar pengar på installation och underhåll.
 • Bättre service
  Besökaren kan åka iväg och göra ett kort ärende och komma tillbaka till samma parkering, utan oro för att förlora sin parkering.

Digitalisering av boendeparkering

Genom att digitalisera hanteringen av långtidskontrakten på boendeparkeringarna och kombinera det med andrahandsuthyrning kan parkeringsmarknaden öppnas upp och fler besöksplatser skapas med minimala medel.

En stor del av alla parkeringar i en kommun står tomma när hyresgästen är på semester eller på jobbet. Detta är slöseri med resurser, utrymme och service för både kommunen och dess besökare.

Platserna kan enkelt bokas och betalas årsvis av hyresgästerna via Swish eller kreditkort. Kunden får då ett konto där man årligen kan förnya sin parkering så länge man vill ha den. När parkeringen inte används lägger man ut den på parkeringsmarknaden och låter besökare utnyttja parkeringen. Genom samutnyttjande kan en parkering vara både boende- och besöksparkering på samma gång.

Fördelar

 • Mindre arbete och personal krävs för att hantera boendeparkeringar och dess kontrakt.
 • Nya besöksparkeringar skapas.
 • Personen som hyr ut sin plats på andrahandsmarknaden kan få provision på sin uthyrning och därmed sänka sina egna parkeringskostnader.
 • Genom att använda lediga och outnyttjade parkeringsplatser vid nybyggnation av flerbostadshus kan besparingar göras, eftersom tillskapande av nya platser i p-garage innebär stora kostnader.

Förtidsbokning och spontanbesök på samma parkering med hjälp av internetuppkopplade lampor.

Med hjälp av internetuppkopplade lampor och översiktsskyltar på parkeringsplatserna kan man visa för besökare vilka platser som är upptagna eller förbokade och därmed inte tillgängliga för besökaren. Är platsen ledig lyser lampan grönt och är den inte ledig lyser den rött. Systemet har redan använts med framgång på både parkeringsplatser och båtplatser och det är en teknik som vi tror kommer växa snabbt.Kontakt:

Denna artikel är skriven av Simon Hansson. Det är ingen framtidsvision utan något vi redan gör med både parkeringar och båtplatser i bland annat Strömstad, Lysekil och Strängnäs kommun.

Exempel på redan driftsatta system:

https://www.psidan.se
https://batplats.strangnas.se/
https://stallplats.sportshopen.com/
https://www.marstrandsgasthamn.se/

Simon Hansson
www.psidan.se
www.hamnsystem.se
E-post: info@psidan.se
Mobilnummer: 0736249210

Strömstad

Vi listar outnyttjade parkeringar i och runt Strömstad centrum.
Visa outnyttjade parkeringar i Strömstad

Psidan.se är ett sammarbete mellan:

Parkeringssystem Sverige AB
Psidan.se drivs av:
Parkeringssystem Sverige AB
(559188-2609)
45238 Strömstad
Sverige
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se