Outnyttjade parkeringar i Strömstad

I Strömstad finns det under högsäsong (22-31 juli) cirka 1000 outnyttjade parkeringar. Det är ett extremt slöseri med stadsyta och resurser. Samtidigt används några av de vackraste platserna i staden för just parkering och långtidsparkering (t.ex. sjukhusparkeringen). Dessa hade kunnat förvandlas till trevligare ytor om bilarna kunde parkeras på mindre attraktiva platser.

Det som behövs är ett elektroniskt system som styr besökares och boendes bilar till lämpliga parkeringsplatser i staden. Vägbeskrivning till platsen och betalning kan ske online från mobiltelefon eller dator. Det fungerar, det vet vi eftersom vi redan fyller många parkeringar på detta sätt.

Nedan följer en sammanställning på existerande ineffektiva parkeringar, och andra dåligt utnyttjade ytor i staden som med liten eller ingen kostnad kan förvandlas till olika typer av parkering och inbringa intäkter till staden.

Alla bilder är tagna mellan 22 och 31 Juli 2018

Konsum - Övervåningen

Mitt i centrala Strömstad på besöksparkeringen till Coop. Exempel på en yta som går att optimera.

100

Sardinen

Förmodligen felaktig prissättning och för kort tillåten parkeringstid leder till en stor parkering som står helt tom under högsäsongen.

75

Strömstad Galleria

Två hela våningar i gallerians parkeringshus är helt outnyttjade. Dessa parkeringar vore bra för långtidsparkering. Vi på styr redan trafik hit och det fungerar bra, men det behövs mer marknadsföring.

150

Elektrolux

Stor grusyta som i år används som lager skulle nästa år kunna användas som långtidsparkering.

75

Tillbehörsbutiken

Vid tillbehörsbutiken finns en stor parkering nära centrum som folk inte hittar till eller som av annan anledning inte används optimalt. Vi vill gärna hjälpa till och använda denna resurs.

75

Strömsvallen - Bredvid återvinningen

En stor grusplan som passar bra som långtidsparkering. Ytterligare en parkeringsyta som kommunen inte använder.

30

Strömsvallen - Väst

En stor grusplätt som passar perfekt som långtidsparkering. Ytterligare en parkeringsintäkt som kommunen inte använder.

30

Odelsbergskolan

Ytan används inte på sommaren. Vi kan hyra ut dessa som långtidsparkeringar och skapa 30 nya parkeringsplatser och intäkter till kommunen.

30

Boandeparkeringar

På sommaren står många boendeparkeringar i centrala Strömstad tomma. Vi vill med hjälp av hyresvärdars samt bostadsrättsföreningar tillåtelse (t.ex. Strömstadlokaler och Orvelin) ge möjlighet för en andrahandsmarknad där besökare i Strömstad kan boka boendeparkeringar när dom inte används av den boende. Vi har enkla verktyg för parkeringsinnehavaren att ange när deras parkeringsplats är ledig och på så vis skapa fler parkeringar och intäkter som kan delas mellan fastighetsbolaget och den boende. Alla vinner när resurser används bättre.

200

Bojarkilen

Någon markägare upplåter gratis bilparkering 300 meter från city.

Exempel på potentiell intäkt:

Boendeparkering (9 månader) * (6 platser) * (400kr månad) = 21 000. Besöksparkering juni - AUG : (90 dagar) * (6 platser) * (100 kr dag) = 54 000.

Totalt 75 000 i intäkter och 6 nya parkeringar som nu endast utnyttjas av ett fåtal utan tillåtelse. Vilket slöseri!

6

Norra bergsgatan

Av någon anledning subventionerar kommunen 15 st parkeringar för boende just här. Varför ska skattepengar användas åt parkeringar för boende i det här huset men inte i andra? Dessa parkeringar ligger mitt i stan och är utmärka besöksparkeringar.

Det finns plats i P-garagen som passar bättre som boendeparkering. Oavsett ska det inte vara gratis på skattebetalarnas bekostnad

.

Missad intäkt:
Besöksparkering : (365 dagar) * (15 platser) * (50 kr dag) = 273 750.

Vilket slöseri!

15

Norra långgatan/Norra hamngatan (Under kvarteret Skepparen)

Stort p-hus med över 100-lediga p-platser mitt på dagen under högsommaren. Varav cirka 40 st är helt outhyrda boendeparkeringar.

100

Västra hamngatan

P-hus med 10-lediga p-platser mitt på dagen under högsommaren.

10

Västra klevgatan

P-yta mitt i centrum med 8-lediga p-platser mitt på dagen under högsommaren.

8

Ica Ringen

P-hus under Ica med ordentlig överkapacitet.

20

Vad är lösningen?

Läs mer om hur vi vill digitalisera parkeringsmarknaden här. Hur vi vill digitaliser pakeringsmarknaden

Psidan.se är ett sammarbete mellan:

Parkeringssystem Sverige AB
Psidan.se drivs av:
Parkeringssystem Sverige AB
(559188-2609)
45238 Strömstad
Sverige
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se